09
Nov
Circolo Magnolia
Milan, Italy
12
Nov
Kesselhaus
Berlin, Germany
14
Nov
Melkweg
Amsterdam, Netherlands
15
Nov
CBE
Cologne, Germany
16
Nov
Trix
Antwerp, Belgium
18
Nov
DR Koncerthuset, Studio 2
Copenhagen, Denmark
21
Nov
O2 Academy Glasgow
Glasgow, United Kingdom
22
Nov
Academy
Dublin, Ireland
23
Nov
Limelight
Belfast, United Kingdom
25
Nov
Le Bataclan
Paris, France
28
Nov
Eventim Apollo
London, United Kingdom
30
Nov
Albert Hall
Manchester, United Kingdom